Links

Belgisch Staatsblad http://www.ejustice.just.fgov.be/
ITAA http://www.itaa.be
Consulteren Inhoudingsplicht FOD Financiën ccff02.minfin.fgov.be/
Consulteren Inhoudingsplicht Sociale Zekerheid http://www.socialsecurity.be/
Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be/
Fiscale wetgeving ccff02.minfin.fgov.be/
Kruispuntbank voor Ondernemingen https://kbopub.economie.fgov.be/
Nationale Bank van België http://www.nbb.be
Opzoeken binnenlands ondernemingsnummer http://www.ejustice.just.fgov.be/
Opzoeken buitenlands ondernemingsnummer ec.europa.eu/
Opzoeken jaarrekeningen http://www.nbb.be/pub/
Unie van zelfstandige ondernemers http://www.unizo.be
Wisselkoersen http://www.tijd.be/