Wat

Voor eenmanszaken en vennootschappen
– Oprichting

– Opstellen van een financieel plan

– Inschrijven bij de Kruispuntbank van ondernemingen ( KBO ), BTW, registratie, …

– Ingave van de boekhouding en verwerking door onze diensten

– Ingave door de klant zelf en controle ter plaatse door onze dossierbeheerders en boekhouders

– Opstellen van de balans en jaarrekening

– Eindejaarsafsluiting

– Advies, bijstand en verdediging van uw dossier bij de Administratie der belastingen

– Advies, bijstand en verdediging van uw dossier bij de BTW

– BTW-verplichtingen (maand- of kwartaalaangifte, BTW listing, Intracommunautaire opgave)

– Fiscale verplichtingen (aangifte van de personenbelasting en vennootschapsbelasting)